Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1291 - 1308 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1291 - 1308 Svar:
  1. Förståelsen av att "allt är mycket gott".
  2. Dessa lagar gäller för den enpolade sexualismen:
  3. "En man skall övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och de skola varda ett kött", "Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru", "Den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott", "Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse, de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem."
    Gamla testamentets fundamentala idéer är äktenskap, familjelag, hämnd och straff.
  4. Nya testamentets fundamentala idéer är nästakärleken - "att älska Gud över alla ting och sin nästa som sig själv" - förlåtandets princip, samt "i mitt rike tager man inte till äkta".
  5. Uppfattningen av sig själva som Guds utvalda folk.
  6. Det betyder endast att de som folk legat före i utvecklingens krets­lopp, och därigenom blivit ett folk vars öde de efterföljande nationerna eller folken kan se tillbaka på.
  7. Det är ett realistiskt exempel på att "högmod går före fall".