Stycke 1309 - 1329 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1309 - 1329 Frågor:
  1. Vilken känsla bottnar allt det s k onda i?
  2. Ange några väsentliga skillnader mellan Gamla testamentets och Nya testamentets moraluppfattning.
  3. Hur visar sig försvaret av egendomsrätten i förhållandet mellan man och kvinna i Gamla testamentet?
  4. Vad avslöjar om en gåva är värdig sitt namn?
  5. Vilken faktor utgjorde den främsta bromsen på tillbedjan av hämnd- och dråpprincipen?
  6. Hur har karmalagens vidare utveckling letts in under vissa av jordmänskligheten själv auktoriserade, bestämda banor?
  7. Hur har egendomsbegäret fortsatt att söka tillfredsställelse såväl utom som inom lag- och rättsväsendet?
  8. Vilket är den moderna kulturens mest raffinerade vapen?
  9. Vilken mission har Gamla testamentets moral- och lagsystem haft?