Stycke 1309 - 1329 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1309 - 1329 Svar:
 1. Allt det s k onda uppstår pga egendomsrättskänslan.
 2. Kärnan i Gamla testamentet var: "Öga för öga, tand för tand", vilket vill saga ett hundraprocentigt försvar för egendomsrätten. Ytterligare är det Gamla testamentet baserat på tron på judarna som "Guds utvalda folk".
  Kärnan i det Nya testamentet är diametralt motsatt det gamla: "Det är saligare att giva än att taga", "Älska din nästa som dig själv" osv, vilket resulterar i en total utplåning av egendomsrätten.
 3. Egendomsrätten legaliserades genom vigselattesten. Brott mot denna lag straffes med döden genom stening.
 4. Om givaren inte väntar sig den minsta lilla gengåva, och denne inte ens blir förnärmad för ett uteblivet tack, då är det ett uttryck för sann osjälviskhet, och därmed en verklig gåva.
 5. Karmalagen.. som medförde att även föräldrar, syskon och äkta makar var predestinerade till att vara ens bödlar.
 6. Genom lag- och rättsväsendet, som sätter upp hinder för hämnd- och mordlusten i form av "straff".
 7. Genom den kamouflerade eller falska affärsprincipen som möjliggör en privatisering av värden enligt principen "största möjliga värde för minsta möjliga värde".
 8. Den falska affärsprincipen och bankkontot eller bankkontokulturen.
 9. Det tvingade egoismen och självdyrkan att kamouflera sig.