Stycke 1330 - 1345 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1330 - 1345 Frågor:
  1. Hur karaktäriserar Martinus börser, banker, aktiebolag, koncerner och liknande?
  2. Hur betecknar Martinus den moderna civilisationen av idag och dess kultur?
  3. Vilken uppgift har Nya testamentet i ekonomiskt avseende?
  4. Vem är, enligt Martinus, världens förste och störste kommunist?
  5. Vad är begreppet politik uttryck för?
  6. Vilken skillnad gör Martinus mellan verkliga kommunister och falska kommunister?
  7. Vad är orsaken till att ett falskt kommunistiskt samhälle kan tvingas tillbaka till många av de kapitalistiska tillstånden?
  8. Vad är förutsättningen för att en politisk rörelse idag skall kunna vara segerrik?
  9. Vad har hänt med de stora humana världsreligionerna i deras kontakt med den gamla världsimpulsen?
  10. Vilken inbördes värdering gör Martinus av de politiska eller mentala riktningar som idag framträder som demokrati och kommunism?