Stycke 1346 - 1360 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1346 - 1360 Frågor:
  1. Vad rör sig egentligen den politiska kampen om?
  2. Vad är en börsnotering enligt Martinus?
  3. Vad menar Martinus med att kommunismen varit statsreligion genom århundraden?
  4. Hur kunde kommunismen eller nästakärleken få sina första späda rötter i jord- mänsklighetens djuriska mentalitet?
  5. Beskriv den utveckling, som de religiösa idealen i Gamla testamentet genomgått och som de religiösa idealen i Nya testamentet för närvarande genomgår.
  6. Var kan vi idag se fullkomlig kommunism eller demokrati, dvs nästakärlek, manifesterad?