Stycke 1361 - 1380 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1361 - 1380 Frågor:
  1. På vilket sätt skiljer sig det ofullkomliga eller ofärdiga skapelseresultatet från det fullkomliga och färdiga?
  2. Vad var det som - i verkligheten - dog på Golgatas kors?
  3. Vilket är den nya världsepokens högsta ideal?
  4. I vilka tre grupper indelar Martinus individerna i mörkrets sfär?
  5. Kan någon individ undgå upplevelsen av domedagen?
  6. Vad resulterar kapprustningen i?
  7. Vad är den innersta orsaken till krig?