Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1361 - 1380 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1361 - 1380 Frågor:
  1. På vilket sätt skiljer sig det ofullkomliga eller ofärdiga skapelseresultatet från det fullkomliga och färdiga?
  2. Vad var det som - i verkligheten - dog på Golgatas kors?
  3. Vilket är den nya världsepokens högsta ideal?
  4. I vilka tre grupper indelar Martinus individerna i mörkrets sfär?
  5. Kan någon individ undgå upplevelsen av domedagen?
  6. Vad resulterar kapprustningen i?
  7. Vad är den innersta orsaken till krig?