Stycke 1381 - 1397 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1381 - 1397 Frågor:
  1. Vad innebär den verkliga freden?
  2. Är bristen på nästakärlek roten till allt ont?
  3. Vad är den allra högsta formen av mentalt och kroppsligt kunnande?
  4. Kan man verkligen mena att "Allt är mycket gott"?
  5. Hur vore det om man tog ett-livs-teorin på allvar?
  6. Måste jordmänskligheten revidera sin världsuppfattning?