Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1381 - 1397 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1381 - 1397 Frågor:
  1. Vad innebär den verkliga freden?
  2. Är bristen på nästakärlek roten till allt ont?
  3. Vad är den allra högsta formen av mentalt och kroppsligt kunnande?
  4. Kan man verkligen mena att "Allt är mycket gott"?
  5. Hur vore det om man tog ett-livs-teorin på allvar?
  6. Måste jordmänskligheten revidera sin världsuppfattning?