Stycke 1381 - 1397 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1381 - 1397 Svar:
  1. "Freden" är en mental sfär, där det inte finns krig av något slag. Alla sociala och orättvisa problem är lösta på grund av högt utvecklad nästakärlek. Alla har det bra. Jorden har råvaror och naturtillgångar så det räcker mer än väl till alla. Ingen behöver vara avundsjuk på någon. Man har nått en mycket hög levnadsstandard, både materiellt och andligt.
  2. Mänsklighetens alla vise män med världsfräIsarna i spetsen har visat att vägen fram till ett himmelrike på jorden går endast genom att utveckla nästakärleken. Brist på nästakärlek gör att vi måste hälla rättsväsen, krigsmaskineri m.m. i gång.
  3. Det är nästakärlek. Den är själva kulminationen av livets upplevelse. Därmed får jordens milliardåriga utvecklings­historia sin mening. Det är en logisk skapelseprccess: från glödande eldmassor till detta rikt utrustade jordklot med mineraler av alla slag, ofantligt rikt växtliv och ett kolossalt varierat djurliv samt en mänsklighet, som börjar inse att samarbete och nästakärlek är livets mening.
  4. Nej, det kan man inte om man tror på ettlivsteorin. Om man däremot vill hålla reinkarnationstanken för sann, kan man förstå att erfarenheterna man får i liv efter liv verkar förädlande och att livet strävar mot fullkomlighet.
  5. Då var världen full av lidanden från krig med lemlästningar och invaliditeter, sjukdomar, olyckor, förtryck, nöd och elände! Ingen ljusning fanns! Allt detta är emellertid karmautlösning, som för mot en högre utveckling.
  6. Det är på tiden att jordmänskligheten reviderar sin världsuppfattning och får sin syn på världsbilden i överensstämmelse med den logik, som denna världsbilds alla lokala mikrodetaljer uppvisar. Tänk bara på en detalj som ögat t.ex., så genialt i högsta grad.