Stycke 1398 - 1418 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1398 - 1418 Frågor:
  1. Vad är jordmänsklighetens största misstag?
  2. Hur har begreppet  "döden"  kommit in i världen?
  3. Hur kan jordmänniskan förneka livet samtidigt som hon bevisar att det finns?
  4. När Jesus låter Nikodemus förstå att ingen kan komma in i himmelriket (det riktiga människoriket)  utan att födas på nytt av vatten och ande, vad avses då?
  5. Hur blir varelsen "Ett med Fadern"?
  6. Kan man i längden vara kärlekslös?