Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1398 - 1418 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1398 - 1418 Frågor:
  1. Vad är jordmänsklighetens största misstag?
  2. Hur har begreppet  "döden"  kommit in i världen?
  3. Hur kan jordmänniskan förneka livet samtidigt som hon bevisar att det finns?
  4. När Jesus låter Nikodemus förstå att ingen kan komma in i himmelriket (det riktiga människoriket)  utan att födas på nytt av vatten och ande, vad avses då?
  5. Hur blir varelsen "Ett med Fadern"?
  6. Kan man i längden vara kärlekslös?