Stycke 1419 - 1432 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1419 - 1432 Frågor:
  1. Vad menas med "Domedagen"?
  2. Kan jordmänniskan bli kvar på sitt nuvarande utvecklingssteg med äktenskapliga traditioner?
  3. Var någonstans fanns Bibelns "Paradisets lustgård"?
  4. Var Adam och Eva i längden lyckliga i Paradiset?
  5. Vad fordras för att bli "ett med Fadern" eller en fullkomlig människa?
  6. Finns det flera olika paradis?