Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1419 - 1432 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1419 - 1432 Frågor:
  1. Vad menas med "Domedagen"?
  2. Kan jordmänniskan bli kvar på sitt nuvarande utvecklingssteg med äktenskapliga traditioner?
  3. Var någonstans fanns Bibelns "Paradisets lustgård"?
  4. Var Adam och Eva i längden lyckliga i Paradiset?
  5. Vad fordras för att bli "ett med Fadern" eller en fullkomlig människa?
  6. Finns det flera olika paradis?