Stycke 1419 - 1432 Svar

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1419 - 1432 Svar:
  1. Domedagsdramat eller det sista världskriget, vars efterdyningar ännu plågar världen, visar jordmänniskorna att man inte kan bruka våld och brutalitet utan att man till slut själv får smaka på det. Som man sår, får man skörda.
  2. Man skall stanna kvar på äktenskapsstadiet så länge man är lycklig där. Sedan väntar nya utvecklingssteg med många andra intressen, kulturella och humana. "Älska din nästa som dig själv" börjar också göra sig gällande.
  3. I växtriket fanns och finns spiralkretsloppets första "paradisets lustgård" eller lyckosfär och växtsväsendena är Bibelns Adam och Eva.
  4. Adam och Eva fick till slut nog av lyckan och ljuset i paradiset, växtvärlden. De längtade efter mörkerupplevelser, och vägen dit gick genom den köttätande växten mot djurriket. Därifrån formades så småningom den jordiska människan eller geniet i att "synda, dräpa och lemlästa".
  5. För att bli "ett. med Fadern" eller en fullkomlig människa måste jordmänniskan också bli ett geni i att praktisera "det goda" eller "allkärleken". Detta som följd av att kulminera i förmågan att skilja på gott och ont.
  6. I kulminationen av vart och ett av de sex riken i spiralkretsloppet finns det ett "paradis". När man blir övermätt i ett paradis upplever man principen "helvetet", och längtar till ett nytt "paradis.