Stycke 1433 - 1450 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1433 - 1450 Frågor:
  1. Varför måste Adam och Eva "döden dö" och förlora sitt kosmiska medvetande?
  2. Hur kan jordmänniskan behandla sin nästa och sina medväsen som om de vore materia?
  3. Är döden och reinkarnationen två helt olika saker?
  4. Kan ett skapat ting, med begränsning i tid och rum, i sig innefatta både evigheten och oändligheten?
  5. Vad är fundamentet i "det riktiga människoriket"?
  6. Är det någon mening med allt krigande och allt mörker jordmänniskorna upplevt och fortfarande upplever?