Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1451 - 1465 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1451 - 1465 Frågor:
  1. Varför är det värdefullt att känna till den kosmiska analysen av utvecklingen från "kärlekslöshet" till "nästakärlek" för att förstå äktenskapets analys?
  2. Hur har jordmänniskans sexuella begär utvecklats från förr till nu?
  3. Vad har det tilltagande sexuella begäret för konsekvenser för dagens människor?
  4. Vilken bild av äktenskapet ger ofta film och skådespel?
  5. Hur kommer det sig att film och skådespel ger en sådan idealiserad bild av äktenskapet?
  6. Är det bra med denna idealiserade bild av äktenskapet?
  7. Kan de problem som förekommer under "icke-smekmånadstiden" motverkas?
  8. Vilket ansvar tar staten i dagens läge för människosläktets fortbestånd?