Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

Stycke 1466 - 1483 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1466 - 1483 Frågor:
  1. Borde inte varje stat välsigna och ha ansvar för sin egen köttsliga avkomma?
  2. Är det rätt att göra abort eller fostermord till auktoriserat hjälpmedel mot fattigdomen?
  3. Vad är begreppet "Den högsta elden"?
  4. Var finner vi förklaringen till det sexuella mysteriet?
  5. När är det riktigast att förebygga befruktning eller avbryta havandeskap?
  6. Att förebygga befruktning, är det synd?
  7. Kan gamla moraliska föreskrifter råda bot på nuvarande livs sexuella besvärligheter?