Stycke 1466 - 1483 frågor

Livets Bok IV - Det eviga livet - 13 Kapitlet: Det levande väsendet
Stycke 1466 - 1483 Frågor:
  1. Borde inte varje stat välsigna och ha ansvar för sin egen köttsliga avkomma?
  2. Är det rätt att göra abort eller fostermord till auktoriserat hjälpmedel mot fattigdomen?
  3. Vad är begreppet "Den högsta elden"?
  4. Var finner vi förklaringen till det sexuella mysteriet?
  5. När är det riktigast att förebygga befruktning eller avbryta havandeskap?
  6. Att förebygga befruktning, är det synd?
  7. Kan gamla moraliska föreskrifter råda bot på nuvarande livs sexuella besvärligheter?