symbol_11s.jpg

Den eviga världsbilden, det levande väsendet II, den eviga Gudomen och de eviga Gudasönerna
– Symbol 11

 

 

 

Gud och Gudason är ett
Denna symbol knyter samman principerna från symbol 8, 9 och 10. Här framträder de som en odelbar enhet.

Föregående tre symboler är lagda ovanpå varandra. Världsalltet är levande och identiskt med Gud. Gud och de levande varelserna – Gudasönerna – befinner sig i evig dialog genom sex olika tillvaroplan. Gudasönernas liv är organiserade som organismer inuti organismer, som vi såg på symbol 7.

symbol 11b
Den vita stjärnan med strålfältet som utgår från mitten, symboliserar Guds eviga jag. De många vita cirklarna, i periferin, och de härifrån utgående strålarna representerar de enskilda levande individerna, Gudasönerna. Gud bor i alla och förenar därmed allt och alla. Symbolen visar hur livet existerar som ett samtal mellan Gud och Gudasönerna. Vi talar med Gud genom allt i vår omgivning.

Livets scen eller de sex tillvaroplanen är markerade vart och ett med sin färg: rött för växtriket, orange för djurriket, gult för det riktiga människoriket, grönt för visdomsriket, blått för den gudomliga världen samt indigo för salighetsriket. Rikena förklaras i symbol 13.

De eviga Gudasönerna genomgår, om och om igen, en vandring genom dessa riken, i en evigt uppåtgående spiral. Se symbol 14.

På symbolen är jorden placerad i djurriket. Den är på sin egen vandring mot kosmiskt medvetande, och ger därför livsrum åt jordmänskligheten, som är på samma väg. Alla levande varelser kommer genom utvecklingen genom flera liv att få kosmiskt medvetande, vilket är markerat med den lilla stjärnfiguren. Denna kosmiska födelse utgör inledningen till det riktiga människoriket. Det är detta rikes födelse vi nu upplever allt tydligare tecken på.

Denna process kommer att vara fullbordad inom ca 3000 år. Därefter fortsätter den eviga livsvägen genom andliga riken, som i realiteten är ett rike med olika avdelningar.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.