symbol_08_09_10s.jpg

Den treeniga principen
– Symbol 8, 9 och 10

Guds eviga och oändliga treenighetsnatur
Dessa tre symboler åskådliggör samma tre eviga principer som beskrevs i symbol nr 6 vilka här betecknades som X1, X2 och X3. De betingar att alla levande varelser är odödliga och ett med evigheten och oändligheten.

Här visas de tre eviga principerna åtskilda. I verkligheten existerar de som en odelbar enhet, en treenighet. Det är enbart i teorin de kan åtskiljas.

Då världsalltet eller Gud enligt Tredje testamentet också är levande har det samma grundanalys som vilken som helst levande varelse. När vi känner oss själva känner vi därför samtidigt också Guds existens.

symbol 08 09 10b
X1 (den vita skivan) symboliserar Guds eviga, oändliga jag, som bor i alla levande varelser.

X2 (den violetta skivan) symboliserar Guds eviga skaparförmåga och tillvarons högsta vibrationstillstånd, som i Tredje testamentet benämns moderenergin.

X3 (skivan med de sex olikfärgade fälten) symboliserar Guds medvetande och fysiska organism. Detta är det skapade området, som evigt befinner sig i förvandling.

Då treenigheten är ett fundamentalt begrepp i den traditionella kristendomen förklaras den på följande sätt i Tredje testamentet:

Fadern. Världsalltets evige Gud. En totalt fullkomlig stillhet utgör alla varelsers innersta jag och fasta punkt, X1. Denna skapare är upphovet till det skapade, och därför utan avgränsning i tid och rum.

Sonen. Guds skaparförmåga som spaltar upp Guds allestädes närvarande oändliga jag till de många, dvs ett oändligt antal eviga Gudasöner, X2. Med Kristi ord: ”Fadern och sonen.”

Den helige Ande. Guds eviga medvetande och kropp, X3. Gud är, enligt Tredje Testamentet, identisk med det evigt existerande världsalltet.

Guds skaparförmåga består av alla levande väsens skaparförmågor och Guds organism består av samtliga levande individers organismer. I samarbetet mellan Gud och Gudason uppstår olika mentala och fysiska livsrum. T ex instinktsfären – växtriket, tyngdsfären – djurriket. I djurrikets senare del är vi som allra mest invecklade i materien och tror oss vara ett med den. Detta är ett nödvändigt led i Guds skapelseprocess. Men utvecklingen slutar inte här. Den leder till att alla utan undantag fullkomliggörs som: ”Människan som Guds avbild efter hans liknelse.”

Efter denna moraliska förädling fortsätter vägen genom nästföljande riken, beskrivna i symbol 13. Hela denna process äger således rum i Gud. Vi kommer alla att liksom Jesus kunna säga: ”Jag och Fadern är ett.”
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.