symbol_12s.jpg 

Grundenergiernas kombinationer
– Symbol 12

 

 

 

Det eviga medvetandets lagbundna förvandling
På symbolen ser vi hur världsalltets energier och individernas medvetandeenergier är olika blandade genom ett kosmiskt kretslopp.

Mellan de båda vågräta, grövre, svarta linjerna upptill och nertill är ett kretslopp markerat. Varje vågrät färgat avsnitt symboliserar ett tillvaroplan eller rike.

symbol 12b
De sex rikena, omtalade i föregående symbol, upprepar sig i det oändliga. I de vågräta fälten ser vi hur ett rike är uppbyggt genom olika kombinationer av de sex medvetandeenergierna, som hela tiden förändras lagbundet: instinktenergin (röd), tyngdenergin (orange), känsloenergin (gul), intelligensenergin (grön), intuitionsenergin (blå), minnesenergin (indigo).

De högre grundenergierna, med intuitionen som den högsta, genomtränger de lägre. Individernas upplevelse- och skaparmöjligheter är således relaterade till de grundenergier de på sitt aktuella utvecklingssteg behärskar. Se symbol 13.
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.