symbol_14s.jpg

Det kosmiska spiralkretsloppet I
– Symbol 14

 

 

 

Den kosmiska resan genom evigheten och oändligheten
Det eviga livet, äger, enligt Tredje testamentet, rum som en oändlig vandring genom högre och högre kretslopp. Dessa kallas därför för spiralkretslopp.

symbol 14b
På denna symbol ser vi sju spiralkretslopp markerade med bokstäverna:

A – spiralzonen för atomer/ämnen och liknande.
B – spiralzonen för cellväsen och liknande.
C – spiralzonen för organväsen och liknande.
D – spiralzonen som utgör vår egen organismprincip. Med hjälp av A-, B- och C- kretsloppen byggs vår organism upp, vilken som sagt utgör D- spiralen. Samspelet med mikrokosmos ger oss således tillgång till en fysisk organism.
E – spiralzonen som utgör planeter.
F – spiralzonen som utgör solsystem.
G – spiralzonen som utgör galaxer/vintergator. Med hjälp av kretsloppen E, F och G byggs naturen, alltså vår omvärld upp. Samspelet med makrokosmos ger oss en värld – naturen – att leva i. Jfr symbol nr 7.

Förutom att utgöra material för våra fysiska organismer representerar de underliggande spiralzonerna också vårt förflutna, på samma sätt som de överliggande – förutom att utgöra livsrum för oss – också representerar vår framtid. Vi ser att de sex rikena och medvetenhetszonerna, beskrivna i denna symbol upprepar och varierar sig evigt, också som olika organismprinciper.

Det vita fältet visar den lilla del av det oändliga världsalltet som vi vanligtvis uppfattar som levande.

Vi kanske kan börja ana en organiserande faktor, en Gud, bakom det geniala samarbetet mellan mikro-, mellan- och makrokosmos?
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.