symbol_15s.jpg

Lagen för rörelse
– Symbol 15

 

Den raka linjen är en illusion
Den runda vita figuren upptill symboliserar klotformen, som är alla rörelsers kosmiska grundbalans.

symbol 15b
Alla vita linjer betecknar cirklar. Den översta vita linjen utgör en del av en cirkel med 40 meters diameter. De med tunna streck markerade cirklarna visar att världsalltets rörelsearter befinner sig i cirkelbanor. Om energierna inte var bundna i kretslopp, skulle det varken finnas livsupplevelse eller öde, som vi skall se i nästa symbol.

Symbolen visar att all energi är bunden i kretslopp. Kosmiskt sett, existerar det inga raka linjer.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.