Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

  symbol_16s.jpg 

Evighetskroppen
– Symbol 16

 

 

 

”Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda”
Här ser vi att all energi eller rörelse – dvs skapelse – i världsalltet utgår från det eviga jaget, markerat med den vita triangeln, samt att alla rörelser också vänder tillbaka till jaget.

All rörelse har ett levande upphov. Symbolen visar ödeslagen, som säger, att vi själva är den första orsaken till vårt eget öde. Allt som utgår från vårt eviga jag vänder förr eller senare tillbaka till oss själva. Denna lagbundenhet styr all ödesskapelse.

symbol 16b
Flamkorset symboliserar att vår evighetskropp alltid vilar i fullkomlig balans. De violetta cirklarna symboliserar
handlingar, tankar, livsupplevelser, skapelser och kroppar. Cirklarna rör sig alltså i kretslopp, se symbol 15, av skilda storlekar och tidsdimensioner, vilka är markerade med fyra olika cirkelformat. I vår kropp sätts i varje ögonblick mikroskopiska kretslopp igång. Ett jordeliv är exempel på ett annat kretslopp. Det finns också kretslopp så stora att de löper över miljoner, ja miljarder år.
 

 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.