symbol_17s.jpg

Reinkarnation, kretslopp och årstider
– Symbol 17

 

De kosmiska årstiderna
”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike”. Så svarade Jesus Nikodemus, som var medlem av judarnas råd.

Jesus förundrade sig över att denne lärde man inte förstod vad han menade. Han utbrister: “Du skall vara lärare för Israel, och förstår inte det!”

Med vatten menade Jesus en ny fysisk organism. Han talade således om reinkarnation. Ande är detsamma som medvetande. Att födas på nytt av ande innebär att man inhämtar nya erfarenheter. Erfarenheter förändrar medvetandet. Fattningsförmågan blir bättre. Det krävdes alltså fler livserfarenheter för att fullt ut förstå detta svar. Detta var det för Jesu samtid obegripliga svaret på Nikodemus fråga: “Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”

Vid ett annat tillfälle påpekade Jesus, att Johannes Döparen i ett tidigare liv var Elias, profeten från Gamla testamentet: ”Och om Ni vill ta emot det, han är Elias, som skulle komma.” Matt 11:14, se också Matt 11:9-15, Matt 17:13 Luk 1:1-25, och Mark 9:10-13.

symbol 17b
Jesus påpekar också att kommande släkten skulle ha bättre förutsättningar att förstå reinkarnationstanken. “Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta det som kommer att ske.” Vilka är dessa kommande släkten? Utan reinkarnationen vilken nytta har då människorna av en kommande “sanningens ande?”

Utveckling, nedbrytning, uppbyggande och kretslopp verkar överallt i naturen. Den mörka natten avlöses av dagens ljus. Det förr så orena vattnet springer åter friskt ur källan. Den kalla, livlösa vintern övergår i vårens och sommarens värme, färger och ljus, vidare genom höstens vissnande löv mot en ny vinter.

Efter barnets omogna period kommer ungdomens vår som varslar om mandomens sommar, följt av ålderdomens höst. Återfödelse och förnyelse är självaste naturens signatur. Skulle jordmänniskorna vara mindre värda än den smutsiga vattendroppen och därmed ett undantag från naturens storslagna ordning? Eller mindre värd än jorden, som har utvecklat sig från en glödande mineralsoppa fram till de sköna scenerier naturen idag omger oss med. Nej, livets eviga kretslopp kommer också att föra oss fram till att lysa som mentala solar. Alla kommer att värma, inspirera och ge liv till allt och alla i sin omgivning. Evigt liv har aldrig börjat och har heller inget slut.

Symbolen åskådliggör kretsloppsprincipen och årstiderna, samt dessa som symboler för ljus och mörker. De enfärgade rektanglarna överst visar tillvaroplanen, som är beskrivna i symbol 13. Den svartvita figuren visar ljusets respektive mörkrets tillväxt och kulmination. Vintern kulminerar i djurriket och sommaren i den gudomliga världen. Kretslopp är helheter där två motsättningar växelvis kulminerar och är latenta.

Fältet med de snedställda ränderna symboliserar kretsloppets årstider: Grått för vintern, grönt för våren, flerfärgat för sommaren och rött för hösten. Vi befinner oss således i det kosmiska spiralkretsloppets vinterzon. Här är ljuset som minst, det tunna orangefärgade fältet nederst. Livet kulminerar först i den gudomliga världen, det bredare blå fältet längre fram till höger. Längst upp finns några svartvita cirklar, som i tur och ordning symboliserar vintersolståndet, vårdagjämningen, sommarsolståndet och höstdagjämningen. Dessa fyra tidpunkter är således också relaterade till spiralkretsloppets olika förhållande till ljus och mörker. Det är denna symboliska betydelse, som ligger bakom de olika kristna högtiderna.

Julen symboliserar ljusets och kärlekens födelse. Påsken symboliserar ljusets seger över mörkret, och pingsten symboliserar Guds eviga ande och allmakt. Nyåret symboliserar ett nytt kretslopps början och är därmed i verkligheten symbol för oändligheten.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.