symbol_18s.jpg 

Det levande väsendets ödesbågar
– Symbol 18

 

Det eviga nuet
Då Petrus på långfredagen ville ingripa med svärd för att försvara Jesus avvärjde han hjälpen med orden: “Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” Matt 26:52. Men inte dör väl alla som griper till svärd – med svärd – när livet ses från ett ettlivsperspektiv?

symbol 18b
Samma insikt dokumenterade Jesus, då han på korset bad för sina bödlar med orden: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Han förlät sina bödlar. Vad var det då som bödlarna inte visste? De visste inte att det vi gör mot vår nästa gör vi i verkligheten mot oss själva. De förstod inte ödeslagen, att vi skördar som vi sår. Så länge vi endast räknar med ett jordeliv stämmer emellertid inte denna lag.

På symbolen ser vi en rad orangefärgade rektanglar som blir ljusare och ljusare i riktning mot höger.

Rektanglarna symboliserar en lång följd av fysiska jordeliv.

I mitten ser vi markerat med en triangel och ett stjärnkors, en evig Gudasons nuvarande fysiska tillvaro markerad med de två lodräta vita linjerna.

De orangefärgade strålarna visar förbindelsen med de tidigare och kommande jordeliven och de vita strålarna förbindelsen med de andliga perioderna däremellan. De vita fälten uttrycker uppehållen i de andliga kärleksvärldarna mellan jordeliven. Denna tillvaro mellan två inkarnationer är befriad från lidandekarma. Det är inte här helvetet finns. Det finns på jorden och skapas när vi befinner oss i den fysiska världen.

Mellan de många jordeliven har vi semester. Här är alla onda tankar bortsuggererade. Den som till exempel försöker fly från ett smärtsamt tillstånd genom att begå självmord, blir väldigt besviken, då självmordet endast fortsätter i ett andligt mörkt och dystert tillstånd intill dess självmördaren blir befriad från sina mörka tankar av sina skytsänglar. Då är "Bröllopskläderna" på och all fiendskap borta. Det är i den fysiska världen medvetandet utvecklas, inte i den andliga. Den är kärlekens och ljusets hemort.

Det gula fältet representerar forntiden och det gröna framtiden.

De violetta bågarna upptill visar hur det nuvarande jordelivet är sammanflätat med tidigare och kommande jordeliv. Det nuvarande jordelivet präglas av våra handlingar, inte bara från detta liv, utan även föregående, liksom vårt framtida liv redan i detta liv bestäms av vad vi gör idag.

Ödet är en undervisning som lär oss att skilja på ont och gott. Våra handlingar vänder alltid, förr eller senare, tillbaka till oss själva. Det dagliga livet innebär att vi äter på Kunskapens träd. Några erfarenheter är behagliga andra obehagliga. När vi uppfyller kärlekslagen och alltid handlar logiskt och kärleksfullt liksom Gud blir ödet lyckligt. Då kan vi börja njuta av frukterna från ett annat träd i lustgården – Livets träd.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.