symbol_19s.jpg

Genom invigningens mörker - Helvete eller ragnarök
– Symbol 19

 

 

 

 

”Öga för öga, tand för tand”
Bibeln har förutsagt en tid av ”jämmer, fruktan, krigslarm och rykten om krig”. Matt 24, Mark 13, Luk 21 och Joh 14-16. Dessa besvärliga tider kallas också för “de yttersta tiderna”.

Förutsägelserna passar väl på den epok vi lever i, med tidig början i förra seklet. Under denna epok, är det sagt att Kristi kärleksbudskap, skulle förklaras ytterligare: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” Joh 14:26.

symbol 19b
Det som skulle komma är således en andligtvetenskaplig förklaring på Jesu kärlekslära. Inte en person som kommer på den fysiska himlens skyar. En person kan inte komma som “en ljungeld från öster till väster”. Kristusmedvetandet kommer i tankevärldens skyar. Mänskligheten har alltså, av Kristus själv, blivit lovad att få ett andligt vetande om den andliga verkligheten bakom den fysiska världen i en framtid då vi bättre kunde förstå oss själva, vår egen och Guds eviga, odödliga och kärleksfulla natur. Är Tredje testamentet, denna Hjälpare?

Vi ser åter en rad med orange och gula figurer nederst på symbolen. De visar olika jordeliv som är förbundna med varandra genom reinkarnation (de små orange bågarna överst), avbrutet av perioder i de andliga världarna (gult) mellan de olika jordeliven. På symbolen äger mötet med lidandekarma rum, visat med den stora orangefärgade bågen från vänster, samt med svärdet som genomtränger hjärtat i mitten.

Hjärtat symboliserar den fysiska organismen och den vita triangeln att handlingen riktar sig mot en evig Gudason som reagerar på samma hämnande sätt. Hämnaren vet inte att vederbörande med denna handling skapar sitt eget framtida öde. Den mentala förbindelsen med världsalltets grundton, allkärleken, symboliserad med strålglorian bakom skelettet, är nu avbruten.

Först efter otaliga nederlag inför fiendens övermakt börjar sanningen bakom Jesu ord, om att ”älska edra fiender och välsigna dem som förbannar eder, gör dem gott som hatar eder, och bed för dem som kränker och förföljer eder”, långsamt att gry. Människosonens tecken’, som enligt Kristus skulle visa sig på ’himmelen’ vid den tid då ’alla släkter på jorden jämrar sig’ (Matteus 24:30) uttrycker således kärlekens intåg i det mänskliga medvetandet (skyarna) såsom uttryckt i symbol nr. 23.

Eldhavet symboliserar en värld i brand, där krig, revolutioner, strejker, lockouter, politiska och religiösa strider, fattigdom, sjukdom och nöd florerar. Vulkanen symboliserar naturkatastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, cykloner mm. Denna slags karma är av makrokosmisk art. Den uppkommer som en följd av vårt bristande ansvarstagande gentemot vårt mikrokosmos, dvs vår fysiska organism. Här har vi vårt makrokosmiska ansvar. Vi styr dagligen över mikrovärldarna på såväl ont som gott. I vår organism lever oräkneliga levande mikroindivider vars lycka och sundhet är beroende av våra vanor. Lidandekarman är inte ett straff från Gud. Det onda kan inte besegras med Moselagens påbud “Öga för öga, tand för tand.” Mörker och lidande är en invigningprocess som med tiden gör oss mottagliga för ett högre kärleksmedvetande. Det är i mörkret längtan efter ljuset föds. Och se ljuset kommer...

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.