symbol_20s.jpg 

Syndernas förlåtelse
– Symbol 20

 

”Gå, och synda icke härefter”
Om Jesus sägs det att han undervisade med makt och myndighet. Han gjorde under, tröstade och hjälpte olyckliga människor. Till människor som kände sig vara i onåd hos Gud sa han: “Dina synder är dig förlåtna”.

Symbolen visar, att det verkligen existerar syndernas förlåtelse. Men vi får en annan förklaring än den traditionella.

Tredje testamentet visar att vi utvecklar oss i enlighet med de eviga kärlekslagarna genom det ena jordelivet efter det andra. Vi befinner oss dock inte samtidigt på samma utvecklingsstadium, men vi kommer alla att bli fullkomliga. Utvecklingen garanteras av, att vi alltid får erfara konsekvenserna av det vi gör. Men om vi måste ta konsekvenserna av våra handlingar, var kommer då förlåtandet av synder in i bilden? Kan syndernas förlåtelse upphäva ödeslagen? Om så, hur skall vi då kunna utvecklas genom erfarenheter?

symbol 20b
Om vi kan skörda annat än det vi sått vart tar då den gudomliga rättvisan vägen? Symbolen förklarar problemet så här. Inom de vita lodräta strecken ser vi ett jordeliv. Vi ser att detta är ett led i en kedja. Till vänster ser vi ett tidigare jordeliv och till höger framtida.

Mellan varje inkarnation befinner vi oss i de andliga världarna (de vita rektanglarna). Nederst ser vi en orange trappformation. Den symboliserar att medvetandet utvecklas liv efter liv. Varje liv gör vi nya erfarenheter. I det nuvarande jordelivet blir en person mördad. Enligt ödeslagen skall detta leda till att personen själv blir mördad.

Den orange ödesbågen som vänder tillbaka i det nuvarande jordelivet visar att så sker. Ibland sker det så, men inte alltid! Det kan också hända att denna mordhandling kommer tillbaka först i nästa jordeliv. Vi ser en andra orange båge som tar längre tid att vända tillbaka till sitt upphov. Den når mördaren först i det efterföljande Jordelivet. Men det kan gå ytterligare ett jordeliv innan mordhandlingen når sitt upphov. Detta illustreras med den tredje orange bågen. Men nu ser vi, att den inte slår igenom med full kraft.

Nästa fält till höger symboliserar ytterligare ett jordeliv längre fram i tiden. Här ser vi att den gula flamman som först var späd nu efter flera jordeliv har växt sig så stark, att den orange ödesbågen inte längre kan tränga sig in. Flamman symboliserar medlidandeförmågan. Den växer genom alla lidanden vi upplever. Den gör att vi nu inte längre kan göra något ont. Vi är då också beskyddade från att skörda något ont. Våra synder är förlåtna, kosmiskt sett. Syftet med lidandet är att utveckla förmågan till att känna medlidande. Då har vi fått öppnat våra ögon och förstår livets mening; ”Du skall älska din nästa som dig själv”. Då har lagen ”skrivits in i människans hjärta” såsom det förklaras i GT (Jeremia 31:33) och i NT (Brevet till hebréerna 8:10). De vita ödesbågarna markerar, att det också finns ödesskapelse i den andliga världen mellan jordeliven, och att den endast kan vara av ljus och lycklig natur.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.