symbol_03s.jpg

Intolerans
– Symbol 3

 

Alla krig och konflikters verkliga orsak
Intolerans stänger ute upplevelsen av Guds ljus och kärlek i medvetandet. Intolerans är orsaken till alla krig och konflikter.

symbol 03b
På grund av den är världen ännu inte präglad av fred, glädje och harmoni för allt och alla. Så länge nästan uppfattas som en fiende får vi aldrig verklig frid i sinnet. Enbart förståelse, förlåtelse och kärlek kan förvandla en fiende till vän. I kampen mot den yttre fienden utvecklas alltmer dräpande tankearter och raffinerade mordvapen. Dessa är i verkligheten ett sabotage mot Gud och världsalltets grundton, allkärleken.

På utvecklingens väg från djur till människa, möter vi medmänniskor på olika steg och med olika erfarenhetsbakgrunder. Medvetandena befinner sig på olika utvecklingssteg. Detta kan jämföras med en skola med barn i olika klasser. Vi förväntar oss inte samma mognad och kunskap av ett barn i första klassen, som av en elev i avgångsklassen. De flesta kan acceptera att små barn uppför sig omoget. Precis som barnet, måste vi först inhämta erfarenheterna innan vi kan tillämpa dem. När vi förstår, att roten till allt ont, kosmiskt sett, är okunskap, blir det lättare att förlåta. Denna hållning är vägen till kosmiskt medvetande och för oss ut ur djurriket. Med utvecklingen av förmågan att förlåta kommer alla krig och olyckliga öden att försvinna från jorden, och djuret slutgiltigt förvandlas till en fullkomlig människa.

Flamkorset till vänster på bilden symboliserar Guds eviga, alltgenomträngande och fullkomliga medvetande, som upprätthåller det samlade världsalltet. Det är detta allkärleksfulla medvetande som all intolerans är i konflikt med och stänger sig själv ute från, vilket leder till alla olyckliga öden. Kristus var moraliskt suverän. Sin fullkomliga förmåga till tolerans gav han uttryck för, då han på korset förlät sin bödlar genom bönen: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör". De två stjärnfigurerna visar två personer eller grupper av individer eller nationer, som krigar med varandra. Oenigheten, som symboliseras av de orangefärgade strålarna, ger upphov till konflikter och mentala kortslutningar.

 

De två figurerna kan t ex vara anhängare av olika religiösa uppfattningar och därmed oense om vägen mot ljuset. Intoleransens följeslagare, krig och elände (världsbranden på symbolen) förhindrar Guds allkärlek (ljushavet som utgår från flamkorset) att lysa över jorden.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.