symbol_22s.jpg

Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason II
– Symbol 22

 

 

”Gå in i din kammare”
Symbolen visar hur allt levande (den lilla vita triangeln) är organiskt förbundet med Gud (den stora vita triangeln) tack vare en evig, kosmisk organisk struktur (den vita, grå och violetta pyramiden).

symbol 22b
De avlånga färgade fälten runt cirkeln, symboliserar spiralkretsloppets evigt levande varelser och riken (se symbol 13).

Området mellan de två neråt lutande svarta linjerna markerar världsalltets fysiska del medan området ovanför utgör den andliga världen.

Avsnittet med de avlånga orangefärgade fälten symboliserar djurriket. De två minsta av dessa avlånga orange figurer symboliserar de första apliknande jordmänskliga stadierna som i dag är helt utdöda på jorden, men som inkarnerat på andra planeter i världsalltet. Den nästföljande avlånga orange figuren till höger om de två föregående symboliserar det utdöende naturmänniskostadiet som är på väg bort från vår planet och nästa symboliserar kulturmänniskorna, som har mist trosförmågan och blivit materialister.

Den sista figuren (hälften orange och hälften gul) symboliserar de människor som utvecklats till äkta humana människor, på väg mot den stora födelsen och kosmiskt medvetande.

Bönen är en öppen kraftkälla till Guds medvetande som står till allas förfogande. Med bönens hjälp kan vi få styrka och kraft till att klara de sista problemen och lidandena på vår väg mot fullkomning.

Bönhörelsen sker alltid till helhetens bästa. På så sätt blir den till störst glädje och nytta, både för individen själv och dess omgivning. Med en uppriktig önskan bakom bönen ”Ske icke min men din vilja” gör vi oss till ett med Guds vilja. Således allierad med själva den allsmäktige Guden, bygger vi upp vår livskraft och förmåga att ”ta det onda med det goda”.

Med varje kärleksfullt beslut får vi förnyad livsglädje och kraft. Det är denna ”smala väg”, som med tiden leder till en äkta organisk talang för livsglädje och mental balans oavsett alla besvärligheter. Denna väg kommer oundvikligt att föra oss fram till att liksom Kristus konstatera: ”Jag och Fadern äro ett.” Joh 10:30.
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.