symbol_22sA.jpg

Den materialistiska eller ofärdiga världsbilden
– Symbol 22A

 

 

Det livlösa världsalltet
När förmågan att tro degenererar och den kosmiska förnimmelsedimensionen ännu inte blivit färdigutvecklad, passerar den evige Gudasonen ett stadium av materialism. Den levande Guden har då för en tid förlorats ur sikte. Fokuseringen på det materiella, blir då helt dominerande. Livet kan då upplevas som blinda krafters slumpmässiga spel.

Men det hindrar inte att materialistiska människor kan vara utomordentligt humana och därmed i praktiken mer kristna i sitt handlingssätt än många troende. Gudsförhållandet handlar ytterst om vårt förhållande till nästan.

symbol 22bA
Ateismen leder, inte desto mindre, också till dödskulturens kulmination. Utvecklandet av effektiva massmordvapen och avlivningsmetoder av människor och djur kan inte kallas djuriskt. Djuren är långt underlägsna människan i dödandets konst.

Människans kulminerande förmåga att döda kan mera rättvist beskrivas som “Djävulsmedvetande”. På detta materialistiska utvecklingsstadium förstår Gudasonen inte att ingen fiende, kosmiskt sett, kan dö. Jaget är evigt. Alla levande varelser är odödliga.

På symbolen ser vi det nedre avsnittet av symbol 22, världsalltets fysiska aspekt. Ovanför det tandade mörka fältet ser vi gudasonens fysiska organism. De många avlånga strålarna som pekar inåt mot symbolens centrum, symboliserar alla de levande varelser, som denna Gudason växelverkar med på det materiella planet, såväl i mikro-, som mellan- och makrokosmos. Denna materialistiska människa förnimmer endast inom tid och rum. Guds existens och jaget förblir därför en gåta.

I den mindre triangelns placering i den stora, ser vi Gudasonens och Guds jag, X1. Då detta ännu är omedvetet ser vi här ett frågetecken.

Triangeln symboliserar den treeniga principen, materiens, medvetandets och jagets eviga förening – X1, X2 och X3. Bönens makt och möjligheter, den eviga kosmiska förbindelsen mellan Gud och Gudason, samt kunskapen om den andliga världen som överallt är närvarande, är också omedveten för den materialistiska människan. Med den materialistiska vetenskapen får människorna kunskap om det fysiska världsalltet. Materien börjar därmed att lystra till våra tankar. Vi skapar geniala tekniska apparater. Men enbart materiell kunskap kan inte hjälpa mänskligheten ut ur lidandet och de olyckliga ödena. Det behövs också en vetenskap om de andliga orsakerna bakom den fysiska verkligheten. Bara den kan ge motivation till en kärleksmoral.

Den fysiska vetenskapens stora mission är att helt avlägsna den bibliska förbannelsen som följde Adam när han lämnade Paradiset och fick höra: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd.” Detta kommer att ske när det materiella vetandet blir kontrollerat och använt enbart i nästakärlekens tjänst.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.