symbol_23s.jpg 

Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik
– Symbol 23

 

 

 

 

Om att vända andra kinden till
I Gamla testamentet meddelar Gud människorna syftet med skapelsen:
”Låt oss göra människor till vår avbild.…” Mos 1:26.

Jesu mission var att med sitt exempel visa den fullkomliga människans sätt att vara, målet med skapelsen och utvecklingen. Hans ord och levnadssätt blev bevarat i Bibeln för eftervärlden. Han vände den humana sidan mot sina förföljare och bad för dem, plågad på korset, med orden: ”Fader förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.” Luk 23:34. Så handlar en färdig människa i den allkärleksfulle Gudens avbild.

symbol 23b
Symbolen visar hur den färdiga människan möter mörker och fiendskap, (den stora orange karmabågen) med vänskap (händerna). Detta handlingssätt skapar en ljus ödesbåge (den stora gula cirkelbågen) som senare vänder tillbaka till samma evige Gudason i form av ljus och glädje.

Detta levnadssätt är det enda som kan föra mänskligheten ut ur mörkret, ut ur krigen och lidandets zon (symboliserat med molnen) som undanträngs av kärleksljuset från Gud (den lysande triangeln) genom världsåterlösningen (den strålande stjärnan utanför). Detta sker gradvis, genom utveckling, genom det ena jordelivet efter det andra (de mindre cirkelbågarna).

Det är inte bara det onda vi gör som vänder tillbaka till oss själva. Vi ser att de små orange bågarna till höger
övergår i alltmer gul färg. De rektangulära gula och orange fälten symboliserar de enskilda jordeliven som avbryts av uppehåll i de andliga världarna (de ljusgula fälten).

Humaniseringsprocessen fortskrider hela tiden baserat på lidandeerfarenheterna. Då vår känslighet och empatiska förmåga med lagbunden nödvändighet hela tiden utvecklas kan vi redan nu börja se, att vi är på väg bort från djurriket fram mot ett riktigt människorike.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.