symbol_24s.jpg

Det ofullkomliga människoriket
– Symbol 24

 

Sfinxens rike
Världssituationen är ännu i hög grad präglad av djurets självbevarelsedrift, som när den uppträder i kollektiv skala, också yttrar sig som nationalism. Denna nedärvda tendens från djurriket genomsyrar mänskliga relationer på alla nivåer. I djurriket är makt lika med rätt. Strävar inte nationerna efter såväl militär som ekonomisk makt?

symbol 24b
Symbolen som helhet visar vår planet med sina många nationer, (de olika fälten i figuren). Vi kan jämföra dessa med ett slags organ, som ännu inte samarbetar fullkomligt. I varje fält ser vi en vit cirkel och pil, landets regering. Pilarna pekar i olika riktningar.

De orange stjärnorna, längst till vänster resp höger, symboliserar det djuriska maktidealet, makt är rätt. Den orange färgen, tyngdenergin, symboliserar att det handlar om djurrikets dräpande princip. Denna inställning är fortfarande en dominerande faktor i många nationers förhållande till andra nationer vilket även gäller de som officiellt anser sig vara kristna stater.

I konflikter tillämpar de stridande i handling det ideal, som är formulerat i Moselagens hämndmoral, öga för öga och tand för tand. Samma princip tillämpas också internt inom nationernas rättsväsen.

I den översta tredjedelen av symbolen pekar pilarna, mer eller mindre, bort från dessa aggressiva ideal, uppåt mot de gula och vita strålarna, som tillsammans med den vita stjärnan symboliserar de äkta humana ideal som redan nu börjar komma till uttryck i vissa länders inre och yttre statsskick.

Antalet, placeringen och indelningen av fälten skall inte tolkas bokstavligt eller geografiskt. Humaniteten sprider sig överallt på jorden.
 

 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.