symbol_25s.jpg

Mänsklighetens karma
– Symbol 25

 

Världen förvandlas till ett rike
Liksom vårt personliga öde är ett resultat av våra egna handlingars konsekvenser gentemot nästan, skapas nationernas öden också av deras egna handlingar i förhållande till vad de gör mot andra nationer. När nationerna skördar sina öden på ont och gott sker det som kollektiv karma.

symbol 25b
Den orange delen av cirkeln symboliserar de dräpande, djuriska tendenserna i psyket. Detta kan jämföras med ett magnetfält som attraherar lidandekarma (flammorna) när tiden är inne.

Den femuddiga stjärnan symboliserar världsåterlösningsprincipen som vägleder jordmänniskorna ut ur djurriket, genom mörkrets invigning. Vi ser att denna andliga föräldraprincip omfattar alla stadier på vägen ut ur djurriket, såväl de hämndstimulerande (orange färg) som de humana, förlåtande idealen (gul färg) eller det andligtvetenskapliga (vit färg).

Alla krig är hedniska traditioner även om krigarna är såväl döpta som konfirmerade och kallar sig “kristna”. Ingen går dock vinnande ur alla krig. När ödets stund är inne och krigen drabbar en själv med allt vad det innebär av lidande och umbärande växer efterhand längtan efter fred.

Först när vi handlar humant i alla situationer är vi sant kristna. Det är inte ceremonier, exempelvis dop eller nattvard mm eller stämningsfulla predikningar, som är avgörande. Det avgörande är handlingarna.

Den sanna nästakärleken är symboliserad med det översta vita fältet i cirkeln. Det gula fältet därefter symboliserar världsreligionernas humaniserande inflytande på mänskligheten. Det blå fältet visar den humanism som redan nu finns i världen; humana religioner, konst, musik, litteratur, vetenskap och teknik. Hit hör allt som är till verklig nytta och glädje för mänskligheten.

Lidandekarman är av olika styrka. I fältet till vänster handlar det om konsekvenser som inträffar som ögonblicklig död, vilket är mindre plågsamt än livslångt lidande genom invaliditet, tortyr och andra former för lemlästning och sjukdomar.

Lidandekarma är verkningar av nationernas kärlekslösa handlingar också mot djur och natur. Köttätande exempelvis. Genom nästakärlekens A-stadium (teori), övning (B-stadiet), når alla med tiden fram till den moraliska genialiteten (C-stadiet).
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.