symbol_26s.jpg 

Det kommande fullkomliga människoriket
– Symbol 26

 

 

Världens förenade stater – ”En hjord och en herde”
Världens länder knyts allt tätare samman och blir därmed också alltmer beroende av varandra. Handel, ekonomi, råvaror, kommunikation, infrastrukturer och liknande har utvecklats och anpassats till globala dimensioner.

Utvecklingen i världen pekar således tydligt i riktning mot internationalism. Dilemmat bakom de stora händelserna i världen är: Nationernas intresse på världssamfundets bekostnad eller nationerna i helhetens tjänst? Fler och fler nationer inser att för att uppnå global fred, välstånd för alla jordens människor och politisk stabilitet, krävs det fungerande internationella lagar och överenskommelser. Detta gäller inte minst det omfattande missbruket av pengar som innebär, att man fullt lagligt kan berika sig på andra människors bekostnad.

symbol 26b
Majoriteten av världens folk lever idag, trots de väldiga möjligheterna den moderna produktionstekniken ger hopp om, i fattigdom. Internationalismen är fortfarande en svagare kraft än nationalismen, dvs nationernas själviskhet är ännu starkast. Men början till ett världssamhälle där alla jordens folk ingår som likvärdiga har dock redan fötts under beteckningen Förenta Nationerna eller FN.

Då osjälviskheten är det mål som livet eviga lagar leder oss till insikt om kommer således internationalism att bli framtidens lösning på världens problem. Nationalismen kommer att gå under. Bibelns ord om “En hjord och en herde, ett folk med en Gud och en sann religion”, kommer att bli till en realitet. Vi utvecklas obönhörligen ut ur djurriket. Vi är på väg att bli fullkomliga människor. Vi lär genom erfarenheter, det ena jordelivet efter det andra.

På symbolen visas detta genom att jordklotet har rört sig helt in i ljuset från den nya världsimpulsen, den vita färgen. De tidigare religiösa föreställningarna (gult och orange) försvinner till fördel för vetskap om Gud samt därefter utvecklingen av de förmågor som gör det möjligt att skapa himmelriket på jorden i fysisk materia. Jordens nationer (vita cirklar) och regeringar (pilarna) blir regioner med varsin särprägel (de gröna fälten) i världsstaten. Den gula solen i mitten symboliserar världsregeringen, som i början kommer att ledas av jordmänsklighetens yppersta representanter, inom vars och ens speciella kompetens- och ansvarsområden, valda genom röstning. Efterhand kommer denna regering att bestå av kosmiskt medvetna individer (den blå stjärnan).

Andra faktorer blir:
• Avrustning – världsstaten har ju inga yttre fiender, varför den endast behöver en världspolis som upprätthåller den inre rättssäkerheten.
• Ett öppet, ej hemligt, högsta lag- och rättsväsen, ett rättsväsen som förstår skillnaden mellan förbrytelse och abnormitet och som använder humana uppfostringsmetoder i stället för straff och dom.
• Avskaffandet av pengar och privat ägande av naturtillgångar, införande av kvitton på utfört arbete som betalning i stället för pengar.
• Upprättandet av en fond för betalning av barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsperioder.
• Maskiners övertagande av arbete samt utveckling av vegetarism, konst och andlighet.

Tidigare bestämde makten över rätten, nu har det blivit rätten, som avgör alla ärenden. Världsstaten kommer således att ledas av människornas intellektualiserade känsla och humaniserade intelligens, vilket är detsamma som nästakärlek.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.