symbol_27s.jpg

Jordens kosmiska strålglans
– Symbol 27

 

 

 

Det eviga livets dagar och nätter
Efter natt följer dag. I det kosmiska dygnet, som omfattar eoner av tid, har rymdskeppet Jorden med sina passagerare just passerat kulminationen av mentalt mörker och kyla. Vi har t ex haft två världskrig under ett århundrade, och det tycks inte som det är nog med det.

symbol 27b
Liksom vintern är kallast efter vintersolståndet, är jorden fortfarande präglad av den mentala vinterkylans kulmination. Men ljuset växer hastigt nu.

Jordklotets allt ljusare tankeklimat (den tilltagande ljusauran) innebär bl a att rovdjur, giftiga ormar och vissa farliga insekter efter hand kommer att försvinna från jorden, liksom en gång dinosaurier och andra reptiler måste söka sig till planeter med gynnsammare utvecklingsmöjligheter. Det ska väl här påminnas om att jordklotet i detta sammanhang ses som en levande individ.

Naturmänniskor kommer förhållandevis snabbt att kunna utveckla sig till kulturmänniskor tack vare det moderna informations- och kommunikationssamhället som underlättar kunskapsinhämtning inom alla områden.

Figuren nederst visar ett kosmiskt dygn med mörkrets respektive ljusets växlande kulmination. Fältets bredd växer, vilket betyder att livsupplevelsen ständigt växer och förnyas. Makrojaget (klotväsendet), som är alla jordens levande varelsers makrojag, har inflytande på allt liv på jorden.

Efter Jesu mission, som skedde i samklang med jordklotets kosmiska invigningsprocess, kan själviskheten inte längre få varaktigt medhåll av jordklotsväsendet. Den ljusa utstrålningen från auran (den kosmiska strålglansen, som endast kan ses med kosmisk klarsyn) är tilltagande, och därmed är jordmånen för utveckling av rättvisa, barmhärtighet, förlåtelse och kärlek på jorden i favör.

Trappformationen nedtill symboliserar de sex i varje spiralkretslopp återkommande tillvaroplanen. Det vita dimfältet, som på symbolen sträcker sig från fält 6 (salighetsriket) och fram till gränsen av fält 3 (det riktiga människoriket) markerar den ofärdiga Jordmänsklighetens medvetenhetsgräns. Det vi kallar för mineralriket är de yttre ”livlösa” tecknen på ett inre levande tillvaroplan, salighetsriket.

Dimfältet symboliserar således, att Jordmänniskorna endast känner till de fysiska områdena i mineral-, växt- och djurriket.

Det lilla jordklotet nedan är placerat i djurriket strax efter mörkrets kulmination. Jordklotet och dess mänsklighet rör sig nu framåt mot fred och kärlek.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.