symbol_28s.jpg

Det eviga livet eller livsstegen
– Symbol 28

 

Evig livsförnyelse – ”se jag gör allting nytt”
Det eviga livet innebär en ständig förnyelse av livets upplevelse. Sett i detta perspektiv, är livet ett oändligt äventyr!

Upplevelse betingas av kontraster. För mycket hetta skapar längtan efter svalka. Hårt arbete kräver också vila, som när den gjort sin verkan, åter skapar lust till nya aktiviteter. Vi tröttnar även på vår älsklingsrätt om vi äter den varje dag.

Att det ena tillvaroplanet avlöses av ett nytt utan uppehåll har sin orsak i denna ständiga längtan efter nya upplevelser och dess kontrastverkningar. Symbolen visar den oändliga utvecklingsstegen i olika dimensioner.

symbol 28b
Den mittersta, trappformationens tillvaroplan är: växtriket (rött), djurriket (orange), människoriket (gult), visdomsriket (grönt), den gudomliga världen (blått), salighetsriket/ mineralriket (indigo).

Dessa sex riken eller medvetenhetstillstånd upprepar sig om och om igen i form av större kretslopp, markerat med de stora violetta stegen till vänster.

Varje tillvaroplan kan indelas i mindre steg t ex enskilda jordeliv eller ännu mindre, karaktärszoner, de mindre stegen längst till höger. De olika rikena beskrivs utförligt i symbol 13.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.