symbol_29s.jpg

Kosmiska utvecklingsbanor
– Symbol 29

 

Om arternas uppkomst
På symbol 28 såg vi de eviga Gudasönernas oändliga utvecklingsstege sedd från sidan. Här illustreras samma idé framifrån.

Det orange fältet symboliserar djurriket. Vägen genom detta rike har olika banor, markerat med olika tecken. Det finns således flera utvecklingsvägar genom samma rike. Här på jorden indelas de olika organismformerna i olika arter. Varje art är präglad av de skilda yttre fysiska, astronomiska, såväl som mikrokosmiska förhållanden, som de under sin utveckling upplevt. Några arter är mer besläktade. Andra mindre. De har uppehållit sig på olika planeter under sin kosmiska resa. Dessa kosmiska utvecklingsbanor är en viktig faktor bakom arternas uppkomst. De olika arterna till trots, är de alla på väg att fullkomliggöras till “människan som Guds avbild”.

symbol 29b
Begreppet människa betecknar ett universellt utvecklingssteg som omfattar samtliga levande varelser oavsett i vilket spiralkretslopp de befinner sig eller genom vilka kosmiska utvecklingsbanor de passerar.

Utvecklingsstegens röda trappsteg symboliserar växtriket, det orange djurriket och det gula trappsteget det riktiga människoriket. Bana nr 5 från höger symboliserar med ett kors vår egen däggdjursbana. Bana nr 6 från höger symboliserar fåglarnas och nr 4 från höger, insekternas bana. Några insektsarter har nått fram till en samhällsordning, som är överlägsen vissa primitiva jordmänniskosamhällen.

Här (på det gula avsnittet) har de eviga Gudasönerna fått förmågan att kunna materialisera sig samt välja organism efter behag. De yttre skillnaderna har utjämnats och alla kan tala, förstå och älska varandra.

Den nedersta streckade linjen vid sidan av pyramiden visar övergången från växtriket till djurriket. Exempelvis köttätande växter.

Den mindre streckade linjen visar övergången mellan det renodlade djurriket och den ofärdiga jordmänskligheten.

Den översta streckade linjen markerar övergången till det färdiga människoriket. Det vita dimfältet symboliserar de levande varelsernas X1. Den svagt antydda violetta färgen symboliserar deras X2. Här symboliserar färgerna att de levande individernas X1 och X2 tillsammans bildar Guds X1 och X2, liksom de färgade fälten symboliserar ett avsnitt av Guds eller världsalltets fysiska organism.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.