symbol_04s.jpg

Vägen mot ljuset
– Symbol 4

 

Det kosmiska medvetandets utvecklingshistoria
Symbolen visar det eviga livets väg. Alla levande varelser vandrar på denna väg, från lägre till högre tillvaroformer.

symbol 04b

Markerat med indigofärg, till vänster, ser vi salighetsriket, som fått denna beteckning pga det inre upplevelsetillstånd de levande varelserna befinner sig i. På det yttre fysiska planet kallar vi salighetsriket för mineralriket. Därefter följer växtriket med röd, djurriket med orange och det kommande fullkomliga människoriket med gul färg. Det lodräta strecket mitt i djurriket skiljer det renodlade djurriket från människans sfär.

De tredelade lodräta staplarna symboliserar var för sig en levande varelse. De växande staplarna visar utvecklingen samt de mångfaldiga jordeliven samma individ genomlever. Antalet är symboliskt.

Det vita fältet överst symboliserar vårt eviga jag eller X1 och det violetta fältet individens eviga kosmiska struktur, X2 som med jaget bildar det eviga övermedvetandet.

Det färgade fältet symboliserar allt skapat, dvs medvetandet och den fysiska organismen, X3. Den orangefärgade stjärnan där den gröna strålen pekar bakåt och den gulgröna strålen framåt, symboliserar med grönt den naturvetenskapliga forskningen. Denna forskning relaterar till den fysiska delen av livet. Strålen där färgerna blandas symboliserar högre filosofi. Den söker sig vidare inåt mot det andliga.

Den gula strålen överst symboliserar den religiösa principen, som vägleder människorna från tro och irreligiositet fram till det självupplevda kosmiska medvetandet markerat med den femuddiga stjärnan. Den religiösa principens placering överst relaterar till den eviga och andliga delen av människans identitet.

Myter från Jordmänniskans religiösa forntid gömmer således ännu oupptäckta kosmiska sanningar.

Jordklotets placering visar mänsklighetens utvecklingsstadium i djurrikets sista del. På den lilla bilden nederst till vänster symboliserar solen det allomfattande ljuset i det kosmiska medvetandet. Den invigde förnimmer både den eviga och den skapade aspekten av världsalltet. Den lilla triangeln symboliserar den ofärdiga människan och hennes, av tid och rum begränsade förnimmelsehorisont. Se nästa symbol.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.