Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?Vem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

På väg från djur till att bli riktiga människor.På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

  symbol_31s.jpg 

Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet
– Symbol 31

 

Den som har ögon han ser
Käglan till vänster symboliserar världsalltet, som sträcker sig oändligt genom mikro-, mellan- och makrokosmos.

Trappavsnittet till höger symboliserar eviga Gudasöner på olika utvecklingssteg. Den vita triangeln symboliserar en enskild Gudason. Den ljusa strålen, som utgår härifrån, symboliserar Gudasonens utvecklingsstadium och hans begränsade förnimmelseförmåga i förhållande till evigheten och oändligheten.

På detta utvecklingsstadium dominerar de fysiska sinnena helt. Bara det som kan registreras via de fysiska sinnena upplevs då som realistiskt. Resten, dvs det mesta, ligger i mörker. Ju högre utvecklade sinnen, desto mer fullkomligt kan individen uppleva. De högsta sinnena är av andlig natur.

symbol 31b
Vi människor tror ofta mycket bestämt, att vår egen uppfattning är riktig och andras felaktig, när vi är oense. Vi glömmer lätt, att vi inte kan se bakom det yttre och därmed säkert avgöra om den vi dömer kan handla annorlunda än vad som sker. Vi kan inte med våra fysiska ögon se att vi står inför en evighetsvarelse. Därför kan vi inte heller avgöra var denne befinner sig på sin eviga vandring. Vi kan inte förstå den andres naturliga utvecklingssteg. Det är ju utvecklingssteget som bestämmer synen på omvärlden och därmed vår uppfattning av det vi ser. Denna kosmiska blindhet ger upphov till intolerans, krig och misär. Först när vi får tillgång till intuitionsförmågan kan vi se hela utvecklingsstegen, oändligheten, dess många steg och naturliga mentala synpunkter ”över” och ”under” varandra.
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.