symbol_33s.jpg

De djuriska och mänskliga tankeklimaten
– Symbol 33

 

Medvetandets förvandling från djur till människa
Symbolen ger en överblick över psykets gradvisa utveckling och förvandling från djur till fullkomlig människa. Figurerna visar var i denna process de olika tankeklimaten börjar, slutar, kulminerar, avtar eller tilltar.

Som tidigare symboliserar den orange färgen djurriket, och gul, det fullkomliga människoriket. Till vänster ser vi en gul kil som sträcker sig ner i det orange fältet, vilket visar att de mänskliga tankeklimaten föds i djurriket som en konsekvens av lidandeerfarenheterna.

När vi läser från höger ser vi en violett stege. Den symboliserar reinkarnationsprincipen och de oräkneliga jordeliven på vägen genom djurriket. Därefter ser vi, till vänster, en lodrät gulgrön figur. Den gula färgen symboliserar den feminina, och den gröna den maskulina principen. Vi ser att förhållandet mellan dessa två principer ändras under utvecklingens gång uppåt. Denna förändring ligger till grund för det kosmiska medvetandets födelse.

symbol 33bStuderar vi de gulgröna staplarna ser vi att förhållandet mellan färgerna ändras. När den gröna färgen är latent framträder vederbörande i en honkönsorganism. När den gula färgen är latent framträder individen i en hankönsorganism. Följer vi staplarna uppåt så ser vi att den feminina och maskulina principens inbördes förhållande förändras och blir jämbördiga.

Djuret har förvandlats till människa. Den fullkomliga människan har således ingen han- eller honkönsorganism. Därför sa Kristus: “I mitt rike tar man inte till äkta”.

Vänskap är ett exempel på den begynnande allkärleken som värmer och strålar människor emellan oberoende av kön. Den är ett tecken på att vi är på väg ut ur djurriket och på väg att bli fullkomliga människor. Denna värme kommer att växa fram till att innefatta sympati for det egna könet. Det finns knappast något som har blivit så förföljt och missförstått genom tiderna såsom homosexualitet.

Inom de fält där förändringen av den maskulina och feminina strukturen sker inträder en avgörande förvandling av såväl djurets psyke som dess organism. Genom att studera de olika figurerna till vänster får vi en överblick över de viktigaste faktorerna i det mänskliga psykets födelseprocess.

Medvetandets utveckling från djur till människa har symboliserats med 12 lodräta figurer. Vi kan följa dessa olika tankeklimats början, tillväxt, kulmination, degeneration och minimikapacitet.

Läst från höger symboliserar figurerna följande:

1. Orange figur. Djurorganismen, dit mänsklighetens fysiska organismer också hör. Från en apliknande kropp förvandlas den till en mer och mer förfinad mänsklig organism. Den antar långsamt ett alltmer tvåkönat yttre.

2. Rödsvart figur. Symboliserar den dräpande principen som är överlevnadsmetoden i djurriket. Handlingar som har med dråp, krig, djuroffer och köttätande att göra.

3. Rödgrön figur. Dräpande tankearter som leder till handlingar exemplifierat i den förra figuren.

4. Gulbrun figur 1. Högmod, äregirighet, fåfänga, skryt och annan självöverskattning på såväl det materiella som andliga området.

5. Gulbrun figur 2 placerad något högre. Könsförvandlingens konsekvenser, exempelvis äktenskapets degeneration samt andra lidanden som följer i denna djuppsykologiska omvandlingsprocess spår. Beskrivs samlat som “Födslovåndor före den stora födelsen”.

6. Gulgrön figur. Nästakärleken som börjar med de humana religionerna och blir till vetenskap och självupplevelse med hjälp av den andliga vetenskapen.

7. Blå figur. Djurrikets konst som hyllar och stimulerar krigiska ideal, jakt och fruktbarhet. Senare sker också en romantisering och idealisering av äktenskapet med dess skiftande manliga och kvinnliga ideal.

8. Orangegul figur med vitt ljus. Den religiösa principen. Ju ljusare gult desto humanare.

9. Den synligt längsta figuren. Psykiska förmågor. Från djurens tillförlitliga föraningsförmåga går utvecklingslinjer till bl a klärvoajans. Psykiska förmågor använda i egoistiska syften blir till svart magi. Under inkvisitionen blev dessa lågpsykiska förmågor ivrigt bekämpade, ofta med grymma metoder.

Vi kan lära oss skilja mellan låg- och högpsykiska förmågor. Att använda bönen riktigt är en högpsykisk förmåga, vit
magi. Se symbol 22.

10. Figuren med den vita triangeln. Den stora födelsen. Med det kosmiska medvetandet blir Gud synonym med världsalltet, dvs alla riken eller medvetandezoner blir till själupplevda fakta symboliserat med färgerna kring den femuddiga stjärnan.

11. Figuren med det vita korset. Hjälparen, den helige Ande representerat av kosmiska och högkosmiska invigda Gudasöner (det översta korset) med Kristusmedvetande. Med allkärlekens psykiskt-organiska utveckling behöver inte människan längre födas av kvinnor. Då kan hon materialisera och dematerialisera sig som Jesus gjorde vid flera tillfällen efter korsfästelsen för att stärka och inspirera sina lärjungar. Även på detta högpsykiska fält var han lik sin Fader “Ty han sade och det vart; han bjöd och det stod där.” Ps 33:9

12. Den helt gula figuren till vänster. Den i vardande helt fullkomliga helkönade människokroppen. Med ett högt utvecklat allkärlekspsyke. I denna förfinade kropp och nervsystem kan den högsta elden, dvs den sexuella principens innersta kraft, kulminera och stråla genom hela den fysiska organismen.

Alla möten och all beröring med andra blir till glädje, livslust, lycka och salighet.

Överst, bredvid det gula fältet ser vi den högsta elden flamma obegränsat. Den är synonym med Guds alltbestämmande vilja, ande och kraft bakom allt skeende i den fysiska världen. Som det ses av de mycket små flammorna mellan han- och honkönsindividen är den högsta elden här på sitt latenta stadium. Se nästa symbol.


Mänsklighetens psyke befinner sig, som vi här sett, i ett övergångsstadium mellan två riken. När Gudasönerna i djurriket åter skall vända tillbaka till ljuset, så måste föreningen av det maskulina och det feminina ske i psyket. Då uppstår åter allkärleksmedvetandet. 

Nu är vi än en gång en avbild av Gud. Detta tillstånd har symboliserats ovanför den breda violetta linjen. Här är de gula och gröna färgerna i balans och människan har återuppstått från de dödas rike.
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.