symbol_36s.jpg

Det eviga livets struktur
– Symbol 36

 

Övergången från det ena riket till det andra
Inom två lodräta linjer ser vi spiralkretsloppets sex riken markerade med en trappa. I fälten ovanför, markeras den dominerande medvetandeenergin i respektive rike med olika färger: Rött för växtriket (instinkt), orange för djurriket (tyngd), gult för det riktiga människoriket (känsla), grönt för visdomsriket (intelligens), blått för den gudomliga världen (intuition) samt indigo för salighetsriket (minne).

symbol 36b
Salighetsriket har fått sitt namn på grund av de rena ljus- och lyckokänslor som återupplevelserna av minnena från den yttre resan genom spiralkretsloppet åstadkommer. Denna fullkomliga lyckovärlds första spår i den fysiska världen ser vi bl a som frostblommor på fönstren.

Med den vita figuren över trappan markeras den del av världsalltet som kan upplevas fysiskt, från den yttre mineraliska delen av salighetsriket till början av människoriket. De andliga världarna kan endast upplevas med intuition och äkta kärleksförmåga.
De vita respektive streckade cirklarna ovanför utvecklingstrappan inom varje rike visar att de här, var och en, består av en uppbyggnads- och en avvecklingsfas. Efter kulminationen i ett tillvaroplan börjar mättnaden av denna zons särart att infinna sig. Övergångsfasen till nästa rike inleds. Denna övergång sker lika långsamt och omärkligt som när en gren växer ut på stammen av ett träd.

Denna smärtfria övergång gäller dock inte övergången från djur- till människoriket. Den sker som en våldsamt dramatisk konfrontation och övergång från mörker till ljus. Den för med sig både smärta och tårar.

Mörkret är symboliserat överst med det stora streckade fältet som kulminerar i djurriket. Endast i detta rike upplevs lidandet realistiskt som smärta. Trianglarna i cirklarna överst symboliserar jagen, de eviga Gudasönerna, som var och en passerar genom de olika rikena. De färgade ringarna symboliserar de högre och högre medvetenhetsenergier som individerna betjänar sig av på sin väg mot ljuskulminationen.
 

 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.