symbol_37s.jpg

Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen
– Symbol 37

 

 

 

Mayas slöja
Med utvecklingen får de eviga Gudasönerna mer och mer insikt om verkligheten och sanningen. Förklaringarna om livets sanningar anpassas till de olika utvecklingsstegen så att de hela tiden är i kontakt med fattningsförmågan. De får varken verka för naiva eller för fantastiska i förhållande till mottagarens erfarenheter.

symbol 37b
Instinktförmågan gör att vi tidigt i vår utveckling anar en högre makt, en gud eller flera gudar bakom skeendet i tillvaron. På grund av analyseringsförmågans (intelligensenergins) späda utveckling skapas gudsföreställningarna i vår egen avbild. Gudarna uppfattas t ex som väldiga krigare. Varje kultur har sina mytologier och gudaläror.

Krigen skapar lidande och på sikt humanitet och därmed också en längtan efter humanare ideal. Först när känslan blivit verkligt human och analyseringsförmågan riktigt välutvecklad och dessa två förmågor på harmoniskt vis kontrollerar varandra, är den evige Gudasonen åter redo att motta den helt obeslöjade sanningen om livet.

Nederst på symbolen ser vi ett vitt fält som växer på höjden. Detta visar att ljuset eller kärleken gradvis utvecklas genom jordeliven. Dödskallen symboliserar stadier när Gudasonen kulminerar i mörkret. Den ljusa stadsbilden symboliserar ljusa, humana ideal. Vi ser att ljuset är beslöjat i den djuriska människans medvetande, men också hur den fullkomliga människan kommer att uppleva detta ljus när "Mayas slöja" har fallit bort. Först med maximal allkärleksförmåga kan Gudasonen på egen hand, utan andras förklaringar, själv uppleva Guds medvetande, som är symboliserat med den vita triangeln och strålarna från denna.
 
   

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.