symbol_38s.jpg

Människan och animalisk och vegetabilisk föda
– Symbol 38

 

"Detta skolen I hava till föda"...
”Se jag ger eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda." Så förkunnas i Bibeln, 1:a Mos 1:29. Denna uppmaning har fått ringa efterlevnad. För de flesta är det en tradition att äta animalisk föda. För rovdjuren är det helt naturligt, men inte längre för kulturmänniskan, kosmiskt sett, som har lämnat djurets mest primitiva och robusta utvecklingssteg bakom sig. För hennes förfinade organism blir rovdjursfödan en överbelastning som på sikt leder till sjukdomar.

symbol 38b
Men våra matvanor handlar också om respekt för djurens rätt till liv. De hålls i fångenskap, används i forskningens tjänst, plågas och dödas. Det femte budet "Du skall inte dräpa" gäller även djuren. De är också vår nästa som vi skall lära oss älska. Lagen "som du sår skall du skörda" gäller även här. Vi är inte mer skyddade mot olyckor, onaturlig död, naturkatastrofer och liknande än i förhållande till det skydd vi ger livet i vår omgivning och i vår organism.

Att förtära andra levande varelsers organismer, blod, muskler, lever, njurar, hjärta, hjärna och tarmar hör inte framtiden till. Det måste också tilläggas, att alkohol, nikotin, narkotika och andra giftämnen skadar såväl medvetandet som kroppens levande mikroindivider. Här återstår det ännu mycket att lära innan de djuriska beteendemönstren blivit förändrade.

Den idealiska födan på vårt nuvarande utvecklingssteg är växter, rotfrukter, frukter, supplerat med mjölkprodukter i övergångsfasen. Längre fram kommer bara det mogna fruktköttet runt kärnan att gälla som föda. Övergången från animalisk till vegetarisk föda är naturligtvis en individuell process där var och en får erfara och söka sig fram till det optimala valet.

Det nedersta trappsteget symboliserar det renodlade djurriket och rovdjursfödan. Sicksacklinjen visar de grova vibrationerna i köttets mikrovärld. Matsmältningsprocessen frigör de levande mikroindividerna i köttet (röda partiklar). Denna föda innebär en överbelastning och kraftförlust för kulturmänniskans förfinade organism, men också en överträdelse av kärleksbudet.

Nästa trappsteg (gulorange) visar övergångsfasen till det fullkomliga människoriket, med dess blandkost av animalisk och vegetarisk föda. Det tredje steget visar den fullkomliga människofödan. Först består den mest av fruktkött, sedan mer och mer av luftnäring.

Det översta trappsteget symboliserar de andliga rikena, där födan är helt andlig och består av ljusa och lyckoskapande tankar. Cirkeln överst till vänster visar en ofullkomlig människas relation till de olika födogrupperna.
 

 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.