symbol_05s.jpg

Kosmisk medvetslöshet
– Symbol 5

 

 

 

 

Om att inte känna sig själv
Medan ateisten inte räknar med någon Gud utan tror att livet är identiskt med den fysiska kroppen, så har den religiösa människan en förhoppning om en fortsatt tillvaro efter döden. Båda är lika troende. Det enda de säkert vet är att den fysiska kroppen är förgänglig. Vad man däremot inte vet, är att den fysiska organismen, kosmiskt sett, blott är ett redskap för det icke materiella, eviga jaget. Mentala tillstånd såsom ångest och depression är liksom ’självmordet’ uttryck för at individen har mist kontakten med sina andliga rötter. Hen känner varken sig själv, Gud eller den andliga verkligheten som hen lever mitt i.

symbol 05b

Enligt den kosmiskt invigde lever vi omväxlande i en fysisk och en andlig värld. Efter varje övergång från den fysiska världen till den andliga hälsas vi välkomna av nära och kära, som gått före oss till det paradis som under en period blir vår hemvist, till dess vi på nytt skall inkarnera i en ny fysisk organism.

Födelsen till den andliga världen kommer av framtidens människor att upplevas som en lyckans och glädjens fest. Ordet död kommer att bli ett musealt begrepp från forntiden.

Frågetecknet på symbolen, illustrerar de nuvarande jordmänniskornas okunnighet om sin sanna natur och härkomst, livssituation och framtid. Det mångfärgade området symboliserar de olika grund- eller medvetande-energierna, som man har en begynnande kännedom om, men vars lagbundna organisation man ännu inte känner till. Se symbol 6.

Den orangefärgade cirkeln visar den tillfälliga fysiska kroppen. Korset symboliserar det eviga jaget och dess högre kosmiska struktur och funktioner. Korset är ljusets, allkärlekens och det eviga livets symbol.

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.