symbol_06s.jpg

Det levande väsendet I
– Symbol 6

 

 

 

 

Alla levande varelsers odödlighetsnatur
Guds och alla levande varelsers evighetsnatur beskrivs här som en treenig princip. Ett jag, X1 som visas med det översta vita fältet. Därunder ser vi övermedvetande med jagets skapar- och upplevelseförmåga, X2 samt i det nedersta fältet den skapade kroppen och redskapet för jagets skapelse och upplevelse i den andliga och den fysiska världen, X3. Alla levande varelser har en evig del. Vi är alla odödliga.

symbol 06b
Den violetta färgen, mittfältet, symboliserar moderenergin där alla livets evighetsfunktioner och skaparprinciper bevaras och har sin upprinnelse. Även den maskulina polen och den feminina polen regleras härifrån. Se symbol 33 och 35.

I övermedvetandet lagras alla anlag och förmågor vi genom övning och träning bygger upp genom det ena livet efter det andra.

De runda, färgade fälten symboliserar jagets grundtalangkärnor eller eviga spiralcentra.

De färgade trianglarna visar nedtransformeringen av moderenergin till de sex olika grundenergierna som möjliggör skapelse i det timligas värld.

De sex lodräta färgade fälten avser grundenergierna och de av dessa sammansatta kropparna, rött för instinktkroppen, orange för tyngdkroppen, gult för känslokroppen, grönt för intelligenskroppen, blått för intuitionskroppen samt indigo för minneskroppen.

Korset symboliserar individernas totalt fullkomliga, evigt kosmiska struktur, oavsett vilket rike eller utvecklingssteg individen än befinner sig på.
 

 

<p>© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.</p>