symbol_07s.jpg

Livsenhetsprincipen – den första glimten av Guds existens
– Symbol 7

 

 

 

”I min Faders hus finns det många boningar”
Det synliga världsalltet är Guds fysiska organism - symboliserat med det ljusgrå fältet i den stora cirkeln. I världsalltets ”tomrum” finns Guds oändliga jag och medvetande, markerat med den vita cirkeln och den treeniga principen i mitten.

I Guds allomfattande fysiska organism är livet organiserat som liv inuti liv i det oändliga. Liksom vår organism är uppbyggd av mindre levande varelsers organismer, exempelvis organ, celler, molekyler, atomer osv befinner vi oss med vår organism inuti större organismer, som jordklotet, solsystemet och Vintergatan.

Även jorden, den livgivande solen och Vintergatan är levande varelser, liksom vi. Alltså, som i det lilla, så ock i det stora.

symbol 07b
På symbolens ljusgrå ytterfält ser vi hur principen levande varelsers organismer inuti varandra upprepas i det oändliga. Alla levande individers organismer utgör således enheter eller “organ” i Guds samlade oändliga organism. Vi är således alla eviga livsenheter. Vårt dagliga liv blir på det viset ett samtal med Gud genom såväl mikro- som mellan- och makrokosmos. Med insikten om livet i mikro- och makrovärldarna visar sig ett hittills närmast okänt ansvarsområde där kärleksbudskapet också gäller. Nästan är också livet i vår organism liksom planetindividen är precis lika levande som vi själva. I den bor och lever vi. Vi lever inte i ett lik.

Kärleken till djuren, såväl som till livet i mikrovärldarna, kommer med tiden att förändra vår syn på kosten till fördel för vegetarisk föda i stället för den nu så vanliga animaliska födan.

Begravningsmetoderna kommer också att förändras. Likbränning kommer att bli avlöst av humanare metoder då man förstår att liket lever. Först i mineraliskt tillstånd har allt liv diskarnerat från den kroppen. Makroväsendets organismer ger oss vår yttre livsmiljö, himmel och jord, medan mikroväsendenas organismer bygger upp vår fysiska organism, så vi kan se, höra, lukta, smaka och känna. Allt utgör en enhet; ”det är i honom vi lever, rör oss och är till”. Apg 17:28.
 

© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.